Materiál a mechanické vlastnosti černých šroubů a matic

Normalizované šrouby a matice jsou vyráběny nejčastěji z konstrukčních ušlechtilých a nízkolegovaných ocelí a materiál se udává značkami mechanických vlastností (nebo doplňkovými číslicemi) – viz strojnické tabulky.

Mechanické vlastnosti šroubů a matic se dle ČSN značí jedním číslem a velkým písmenem. Číslo je 1/100 mez pevnosti materiálu v MPa, písmeno se vztahuje na poměr meze kluzu k mezi pevnosti a na tažnost.

Dle DIN je údaj mechanických vlastností značen dvěma čísly vzájemně oddělenými tečkou. První číslo souhlasí s označením dle ČSN, druhé udává 10-násobek poměru meze kluzu a meze pevnosti. Násobením obou čísel tedy dostáváme 1/10 meze kluzu v MPa. Toto značení dle DIN platí pouze pro šrouby.

Značky a mechanické vlastnosti pro materiál ocelových šroubů a matic
Značka (doplňková číslice) 4A (.0) 4D, 4P (.0) 4S (.0) 5D, (.1) 5S (.2) 6D 6S (.3) 8E (.4) 8G (.5) 10K (.7) 12K
DIN pro šrouby 3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.6 6.8 8.8 10.9 12.9 14.9
Mez pevnosti [MPa] 340 400 400 500 500 500 600 800 800 1000 1200 1400
Mez kluzu [MPa] 200 240 320 300 400 360 480 650 640 900 1080 1260
Výchozí materiál (ČSN) 11343 11343 11343 11500 11343 14240 12040 14240
DIN pro matice 4 4 4 5 5 6 6 8 10 12 14
Zkušební napětí [MPa] 400 400 400 500 500 600 600 800 800 1000 1200 1400
Výchozí materiál (ČSN) 10370 10370 11343 11500 11320 14240 12040 14240